چمبر زیست محیطی

محفظه های دیگری نیز وجود دارد به نام محفظه زیست محیطی که با نام محفظه اقلیمی نیز شناخته میشود و برای ازمایش اثرات شرایط محیطی بر اقلام بیولوژیکی ،محصولات صنعتی مواد و وسایل الکترونیکی استفاده می شود.ازاین محفظه برای یک ازمایش مستقل بر روی نمونه ها در خصوص اثرات زیست محیطی استفاده نموده و یا به عنوان اماده سازی نمونه ها برای ازمایش های فیزیکی یا شیمیایی بیشتر و یا شرایطی برای انجام ازمایشات بهره برد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.