چمبر شوک حرارتی

محفظه شوک حرارتی نیز برای مشاهده تغییر محیط ناگهانی و شرایط اب و هوایی و تست نمونه در این شرایط مثلا رفتن از شرایط اب و هوایی بسیار گرم به شرایط اب و هوایی بسیار سرد مورد استفاده قرار می گیرد.

همه ی نمونه ها با در نظر گرفتن یک یا چند پارامتر داخل محفظه ها قرار میگیرند.مثلا برای ماشین ها امکان اتش سوزی داخلی و یا الودگی ایجاد شده برای هوا را می توان بررسی نمود.

چمبر شوک حرارتی

چمبر های شوک حرارتی در واقع همان محافظ تغییرات دمایی هستند با این تفاوت که این تغییرات در این محفظه با سرعت بسیار بالا  و به یکباره انجام میگیرد.

چمبر شوک دمایی (Thermal Shock Test Chamber)

محفظه شوک حرارتی نیز برای مشاهده تغییر محیط ناگهانی و شرایط آب و هوایی و تست نمونه در این شرایط مثلا رفتن از شرایط آب و هوایی بسیار گرم به شرایط آب و هوایی بسیار سرد مورد استفاده قرار می گیرد.

همه ی نمونه ها با در نظر گرفتن یک یا چند پارامتر داخل محفظه ها قرار میگیرند.

مثلا برای ماشین ها امکان آتش سوزی داخلی و یا آلودگی ایجاد شده برای هوا را می توان بررسی نمود.

در چمبر شوک دمایی نمونه مورد نظر در این دستگاه قرارگرفته و با سرد و گرم شدن سریع دما موجب وارد آوردن شوک حرارت و یا برودت به نمونه میشود.

 این نوع چمبر ها از دو محفظه آسانسوری سرد و گرم تشکیل شده اند که محفظه بالا جهت تست تا دمای 200 درجه و محفظه پایین تا 80- درجه است و یک محفظه دمای محیطی بین این دو محفظه قرار دارد که نمونه وارد این دو محفظه شده و با تغییر دمای ناگهانی نمونه دچار شوک دمایی میشود.

تعمیر چمبر شوک دمایی | تعمیر چمبر شوک حرارتی | ساخت چمبر شوک دمایی | ساخت چمبر شوک حرارتی | ساخت اتاق تست شوک دمایی | ساخت اتاق تست شوک حرارتی | تعمیر چمبر شوک حرارت و برودت | ساخت چمبر حرارت و برودت

شرکت ثامن سرویس آریا نمایندگی مجاز تعمیرات چمبرهای آزمایشگاهی

Thermal shock chamber repair | Temperature shock chamber repair

Samen Service Aria Company

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *