تعمیر چمبر ووچ | votsch

تعمیر چمبر ووچ votsch ، در نمایندگی شرکت Votsch.همانطور که مطلع هستید با توجه به تحریم ها علیه کشور عزیزمان ایران، و عدم دسترسی به شرکت Votsch و یا نمایندگی Votsch، مشکلات بسیار زیادی برای صنایع پیش آمده است. قفل شدن چمبر Votsch پس از چند سال استفاده از چمبرهای شرکت Votsch با مشکلاتی مانند: …

تعمیر چمبر ووچ | votsch ادامه »