چمبر تست دما و رطوبت

چمبر تست دما و رطوبت

چمبر تست دما و رطوبت. چمبر یا محفظه تست دما و رطوبت ، که نام دیگر آن محفظه تست شرایط آب و هوایی نیز می باشد. دستگاه تست دما و رطوبت ، که نام انگلیسی آن : Temperature and humidity test chamber است ، به معنای محفظه تست دما و رطوبت و یا اتاقک تست …

چمبر تست دما و رطوبت ادامه »

چمبر تست دما

چمبر تست دما (محفظه تست دما) چمبر تست دما چمبر و یا محفظه تست دما در واقع یک اتاقک یا محفظه ای است که در آن میتوان شبیه سازی مناطق آب و هوایی و دمایی را بررسی کرد . در این دستگاه آزمایشات تغییر دمایی بر روی محصولات تولید شده انجام میشود. چمبر تست دما …

چمبر تست دما ادامه »