تعمیر چمبر آزمایشگاهی و اتاق تست :

این اتاق ها نیز مانند محفظه ها می توانند از الگوریتم های ساده تا الگوریتم های بسیار پیچیده بهره ببرند و بصورت انالوک یا دیجیتال و دستی و خودکار متفاوت باشند یا از شبکه های تحت وب یا کامپیوتر ها تحت کنترل قرار بگیرند. انواع اتاق ازمایش: اتاق ازمایش مکانیکی خنک اتاق ازمایش نیتروژن مایع …

تعمیر چمبر آزمایشگاهی و اتاق تست : ادامه »