ماه: آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

محفظه تست شرایط محیطی

محفظه تست شرایط محیطی (Environmental Chamber) برای مطالعه محصولات با کاربردهای بی شماری در زمینه هایی مانند هوا فضا ، هوش مصنوعی ، خودرو ،

تعمیرات و ساخت چمبر تست دما و رطوبت
چمبر تست شرایط محیطی

چمبر (chamber)

چمبر و محفظه تست دما چیست؟ چمبر که نام انگلیسی آن Chamber است به معنای محفظه و یا اتاقک تست میباشد که به منظور تست