ماه: ژانویه 2022

چمبر تست دما و رطوبت

چمبر تست دما و رطوبت. چمبر یا محفظه تست دما و رطوبت ، که نام دیگر آن محفظه تست شرایط آب و هوایی نیز می باشد. دستگاه تست دما و رطوبت ، که نام انگلیسی آن : Temperature and humidity test chamber است ، به معنای محفظه تست دما و رطوبت و یا اتاقک تست …

چمبر تست دما و رطوبت ادامه »

چمبر تست شرایط محیطی

چمبر تست شرایط محیطی. چمبر یا محفظه تست شرایط محیطی ، که نام دیگر آن محفظه تست شرایط آب و هوایی نیز می باشد. دستگاه تست شرایط محیطی ، که نام انگلیسی آن : Environmental Test Chamber است ، به معنای محفظه تست شرایط محیطی و یا اتاقک تست شرایط محیطی میباشد، که به منظور …

چمبر تست شرایط محیطی ادامه »

چمبر چیست؟

چمبر چیست ؟محفظه محیطی که به آن اتاق اقلیمی یا اتاق اقلیمی نیز می گویند، محفظه ای است که برای آزمایش اثرات شرایط محیطی مشخص بر روی اقلام بیولوژیکی، محصولات صنعتی، مواد و دستگاه ها و اجزای الکترونیکی استفاده می شود. از چنین اتاقکی می توان استفاده کرد1- به عنوان یک آزمایش مستقل برای اثرات …

چمبر چیست؟ ادامه »